Bijsluiter van Kamagra

KAMAGRA valt onder de groep “fosfodiësterase-type 5-remmers.” Het laat de bloedvaten in de penis ontspannen, zodat het bloed hier beter door kan stromen. U krijgt met KAMAGRA pas een erectie wanneer u seksueel gestimuleerd wordt. KAMAGRA is niet geschikt voor vrouwen. KAMAGRA wordt bij mannen gebruikt om erectiestoornissen of impotentie te behandelen. Hiervan is sprake wanneer bij seksuele activiteiten een man niet voldoende een erectie kan krijgen of deze kan blijven houden.

Belangrijke informatie over Kamagra

Gebruik geen KAMAGRA wanneer u:

– een leverprobleem of een ernstig hartprobleem heeft.

– allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor een ander bestanddeel van KAMAGRA.

– een erfelijke oogafwijking heeft, zoals retinitis pigmentosa

– ooit vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION) verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad.

– recent een hartaanval of een beroerte heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.

– geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals (“poppers”) amylnitriet. Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of “pijn op de borst” gegeven. KAMAGRA kan een toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Het wordt aangeraden uw arts te informeren dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Wees voorzichtig met KAMAGRA en vertel uw arts wanneer u:

– hartproblemen heeft. Uw arts kan in dit geval zorgvuldig controleren of uw hart de extra belasting aankan.

– een bloedingsstoornis (zoals hemofilie), of een maagzweer heeft.

– leukemie (bloedcel kanker), sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), een ziekte of misvorming van uw penis heeft of multipel myeloom (beenmergkanker). Wees bij deze aandoeningen extra voorzichtig wanneer u geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.

– opeens een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen krijgt, stop dan het gebruik van KAMAGRA en neem contact op met uw arts.

Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen KAMAGRA gebruiken.

Heeft u lever- of nierproblemen? Raadpleeg dan uw arts.

KAMAGRA in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer en raadpleeg uw arts wanneer u kort geleden andere geneesmiddelen heeft gebruikt.

KAMAGRA kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Geneesmiddelen tegen “pijn op de borst” in het bijzonder. Bij een medisch noodgeval is het ook van belang degene die u verzorgt te vertellen dat u KAMAGRA heeft gebruikt. Combineer KAMAGRA niet met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts dit goedkeurt. KAMAGRA kan een significante toename veroorzaken in de werking van geneesmiddelen zoals stoffen en nitraten die stikstofmonoxide afgeven, zoals (poppers) amylnitriet. Vaak worden deze gebruikt om “pijn op de borst” (angina pectoris) mee te behandelen. Gebruik geen KAMAGRA als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Gebruikt u proteaseremmers? Raadpleeg dan uw arts.

Patiënten die alfablokker therapie krijgen voor de behandeling van prostaatproblemen of hoge bloeddruk worden mogelijk licht in het hoofd of duizelig bij het opstaan. Dit zijn de symptomen van orthostatische hypotensie, wat een lage bloeddruk bij snel opstaan betekent. Deze symptomen werden ook ondervonden in combinatie met KAMAGRA. Binnen 4 uur na inname van KAMAGRA is de kans hierop het groots. U kunt de waarschijnlijk dat deze symptomen voorkomen verkleinen door uw dagelijkse dosis alfablokker constant te nemen voordat u KAMAGRA gebruikt.

KAMAGRA met voedsel en drank

Het kan iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken, wanneer het met voedsel wordt ingenomen.

Zwangerschap

KAMAGRA is niet geschikt voor vrouwen. Deze bijsluiter is bedoeld voor mannen.

Het gebruik van machines en rijvaardigheid.

KAMAGRA kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden en duizeligheid veroorzaken. Wees u bewust van hoe u op KAMAGRA reageert voordat u een machine gaat gebruiken of gaat rijden.

Belangrijke informatie over bestanddelen van KAMAGRA

Als uw arts u ooit heeft verteld dat u sommige suikers (zoals lactose) niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u KAMAGRA gebruikt.

Hoe neemt u KAMAGRA in?

Neem KAMAGRA ongeveer 1 uur voor de seksuele activiteit. Slik het tablet door met ruim water. U krijgt pas een erectie wanneer u seksueel opgewonden wordt.

Het duurt een half uur tot 1 uur voordat KAMAGRA begint te werken. Dit verschilt per persoon. De inwerktijd kan langer duren wanneer u goed gegeten heeft. Het nuttigen van alcohol kan de mogelijkheid om een erectie te krijgen tijdelijk verminderen. Het wordt aangeraden om voordat u KAMAGRA inneemt geen alcohol te drinken.

In het geval dat KAMAGRA geen of weinig effect op u heeft, dient u dit aan uw huisarts te vertellen.

Neem niet meer dan één tablet KAMAGRA per dag in.

Doseringen boven 100 mg zorgen niet voor toename van de werking. Echter, het aantal bijwerkingen neemt wel toe en deze kunnen ook ernstiger zijn.

Bijwerkingen

KAMAGRA kan bijwerkingen veroorzaken. Meestal zijn deze licht tot matig ernstig. De meest voorkomende bijwerkingen in gecontroleerde klinische onderzoeken bestonden uit: blozen of hoofdpijn, minder frequent een ontregelde spijsvertering, een verstopte neus, bonkende hartslag, duizeligheid of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder verhoogde gevoeligheid voor licht, afwijkingen in kleuren zien of onscherp zien).

Raadpleeg direct uw arts wanneer uw erectie langer dan 6 uur duurt. Wanneer KAMAGRA meerdere malen per dag wordt genomen kan spierpijn voorkomen. Worden de bijwerkingen ernstig of treedt er een bijwerking op die niet vermeld staat in deze bijsluiter? Raadpleeg dan uw arts.

Kamagra bewaren

Bewaar KAMAGRA buiten het zicht en bereik van kinderen. Onder de 30 graden bewaren. Bewaar KAMAGRA in de originele verpakking om tegen vocht te beschermen. Neem geen KAMAGRA na de vervaldatum die op de strip vermeld staat. De vervaldatum is inclusief te laatste dag van de maand. Gooi geneesmiddelen niet weg via huishoudelijk afval of het afvalwater. 

Aanvullende informatie
Inhoud KAMAGRA

Sildenafil is de werkzame stof. Elk tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
• Tabletkern: watervrij calciumwaterstoffosfaat, micro kristal cellulose, magnesiumstearaat, natriumcroscarmellose.
• Film omhulling: triacetine, hypromellose, lactose, titaandioxide (E171), indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe zien KAMAGRA en de inhoud van de verpakking eruit?
KAMAGRA-film omhulde tabletten zijn groen en/of blauw.  Ze hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “KGR” gemerkt en aan de andere met “Ajanta Pharma” logo.