Bijsluiter van Sildenafil

 

Sildenafil – wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Bijsluiter van Sildenafil. Sildenafil valt onder de groep “fosfodiësterase-type 5-remmers.” Het laat de bloedvaten in de penis ontspannen, zodat het bloed hier beter door kan stromen. U krijgt met Sildenafil pas een erectie wanneer u seksueel gestimuleerd wordt. Sildenafil wordt bij mannen gebruikt om erectiestoornissen of impotentie te behandelen. Hiervan is sprake wanneer bij seksuele activiteiten een man niet voldoende een erectie kan krijgen of deze kan blijven houden.

*Lees de bijsluiter van Sildenafil vooral wanneer u hartaandoeningen heeft!

 

Wat moet u weten voordat u Sildenafil gebruikt?

Gebruik geen Sildenafil wanneer u:

– een leverprobleem of een ernstig hartprobleem heeft.

– allergisch (overgevoelig) bent voor Sildenafil

– een erfelijke oogafwijking heeft, zoals retinitis pigmentosa.

– ooit vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION) verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad.

– recent een hartaanval of een beroerte heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.

– geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals (“poppers”) amylnitriet. Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of “pijn op de borst” gegeven. Sildenafil kan een toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Het wordt aangeraden uw arts te informeren dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

 

Wees voorzichtig met Sildenafil en vertel uw arts wanneer u:

– hartproblemen heeft. Uw arts kan in dit geval zorgvuldig controleren of uw hart de extra belasting aankan.

– een bloedingsstoornis (zoals hemofilie), of een maagzweer heeft.

– leukemie (bloedcel kanker), sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), een ziekte of misvorming van uw penis heeft of multipel myeloom (beenmergkanker). Wees bij deze aandoeningen extra voorzichtig wanneer u geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.

– opeens een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen krijgt, stop dan het gebruik van Sildenafil en neem contact op met uw arts.

Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen Sildenafil gebruiken.

Heeft u  lever- of nierproblemen? Raadpleeg dan uw arts.

 

Sildenafil in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer en raadpleeg uw arts wanneer u kort geleden andere geneesmiddelen heeft gebruikt.

Sildenafil kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Geneesmiddelen tegen “pijn op de borst” in het bijzonder. Bij een medisch noodgeval is het ook van belang degene die u verzorgt te vertellen dat u Sildenafil heeft gebruikt. Combineer Sildenafil niet met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts dit goedkeurt. Sildenafil kan een significante toename veroorzaken in de werking van geneesmiddelen zoals stoffen en nitraten die stikstofmonoxide afgeven, zoals (poppers) amylnitriet. Vaak worden deze gebruikt om “pijn op de borst” (angina pectoris) mee te behandelen. Gebruik geen Sildenafil als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Gebruikt u proteaseremmers? Raadpleeg dan uw arts.

Patiënten die alfablokker therapie krijgen voor de behandeling van prostaatproblemen of hoge bloeddruk worden mogelijk licht in het hoofd of duizelig bij het opstaan. Dit zijn de symptomen van orthostatische hypotensie, wat een lage bloeddruk bij snel opstaan betekent. Deze symptomen werden ook ondervonden in combinatie met Sildenafil. Binnen 4 uur na inname van Sildenafil is de kans hierop het groots. U kunt de waarschijnlijk dat deze symptomen voorkomen verkleinen door uw dagelijkse dosis alfablokker constant te nemen voordat u Sildenafil gebruikt.

Sildenafil met voedsel

Het kan iets langer duren voordat Sildenafil gaat werken, wanneer het met voedsel wordt ingenomen.

Zwangerschap

Sildenafil is niet geschikt voor vrouwen. Deze bijsluiter is bedoeld voor mannen.

Het gebruik van machines en rijvaardigheid.

Sildenafil kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden en duizeligheid veroorzaken. Wees u bewust van hoe u op Sildenafil reageert voordat u een machine gaat gebruiken of gaat rijden.

 

Hoe gebruikt u Sildenafil?

Volg altijd het advies van uw arts bij inname van Sildenafil. Een startdosering van 150 mg is gebruikelijk. Neem Sildenafil niet vaker dan éénmaal per dag. Neem Sildenafil in ongeveer 1 uur voor de seksuele activiteiten. Slik een tablet door zonder te kauwen met ruim water. Raadpleeg uw arts wanneer u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil te zwak of te sterk is. U krijgt alleen een erectie van Sildenafil wanneer u seksueel opgewonden wordt. Het verschilt per persoon hoelang het duurt voordat Sildenafil gaat werken. Normaliter duurt dit een half uur tot 1 uur. Wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd, kan het langer duren voordat het inwerkt. Vertel het aan uw arts wanneer u van Sildenafil geen erectie krijgt of deze niet lang genoeg aanhoudt om seks te hebben.

 

Wanneer u meer Sildenafil heeft ingenomen dan is aanbevolen

Bijwerkingen en de ernst daarvan kunnen toenemen. Doseringen boven 200 mg zorgen niet voor toename van de werking. Neem niet meer tabletten in dan uw arts u aanraadt.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan aanbevolen is. Als u nog vragen heeft over het gebruik van Sildenafil, raadpleeg dan uw arts.

 

Bijwerkingen

Sildenafil kan, zals alle geneesmiddelen, bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen. De bijwerkingen van Sildenafil zijn vooral licht tot matig ernstig en van korte duur. Een opsomming:

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of na de seks:

– Ga zitten in een gehurkte positie en probeer te ontspannen
– Neem geen nitraten tegen de pijn op de borst
– Neem direct contact op met uw arts.

Sildenafil kan allergische reacties veroorzaken. Neem direct contact op met uw huisarts als u na het innemen van Sildenafil 1 van de volgende symptomen waarneemt: zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel, moeilijk ademen of duizeligheid, plotselinge fluitende ademhaling. Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn wel eens gemeld na inname van Sildenafil. Neem direct contact op met uw huisarts, indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt. Indien u een plotselinge verlies of vermindering van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan het gebruik van Sildenafil en neem direct contact op met uw huisarts.

Bijwerking die zeer vaak voorkomt

Hoofdpijn. (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden)

Bijwerkingen die vaak voorkomen

Blozen, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voorlicht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte), een verstopte neus en duizeligheid, een lichte stoornis in de spijsvertering. (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden)

Bijwerkingen die soms voorkomen

Braken, bloeding achter in het oog, huiduitslag, bloeddoorlopen ogen- of rode ogen, oogirritatie, dubbelzien, oog pijn, onregelmatige of snelle hartslag, slaperig voelen, verminderde tastzin, abnormaal gevoel in het oog, draaierigheid, spierpijn, droge mond, oorsuizen, misselijkheid, zich moe voelen en pijn op de borst. (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden)

Bijwerkingen die zelden voorkomen

Hoge bloeddruk, flauwvallen, lage bloeddruk, bloedneus, beroerte en plotselinge verlies of vermindering van gehoor. (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden)

Andere bijwerkingen die wel eens zijn gerapporteerd, zijn: pijn op de borst, bonkende hartslag, hartaanval, plotselinge dood of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. In de meeste gevallen hadden deze mannen al eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel gebruikten. Het is niet mogelijk na te gaan of er een direct verband bestond tussen het gebruik van Sildenafil en deze voorvallen. Er zijn ook gevallen van huidreacties (gekenmerkt door: blaren, huiduitslag, pijn en huidschilfering), stuiptrekkingen of toevallen gemeld waarbij directe medische zorg vereist is.

Wanneer een bijwerking ernstig wordt of wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, neem dan contact op met uw arts.

 

Sildenafil bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Er zijn geen speciale bewaarcondities voor dit geneesmiddel. Gebruik Sildenafil niet na de vervaldatum. Deze staat vermeld op de doos en het etiket. De vervaldatum is inclusief de laatste dag van die maand. Gooi geneesmiddelen niet weg met huishoudelijk afval of via het afvalwater. Informeer bij uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.